Aanbod en werkwijze

Mijn aanbod richt zich vooral op:

  • Coachingsvragen, zowel van individuen als van teams. Ook als deze vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) gesteld worden.
  • Het begeleiden van groeps- of teambijeenkomsten rond vraagstukken als omgaan met het ouder worden, loopbaanvragen, het belang van in balans blijven op verschillende levensgebieden, inspiratiebronnen, het inzetten van het eigen talent, omgaan met veranderingen, loslaten en afscheid nemen van …
  • Relatiebegeleiding voor (echt)paren.

Werkwijze

Afhankelijk van de vraag ontwikkel ik na een oriënterend gesprek een aanbod. Een programma wordt opgestuurd, een coachingstraject vastgesteld. Tijdens het werk probeer ik aan te sluiten bij ieders drijfveren, het verlangen om te leren, en om zich te ontwikkelen. In algemene zin besteed ik vooral aandacht aan het samenspel tussen Hoofd, Hart en Handen, waarbij het Hart staat voor missie, de kernwaarden en wensen. Met het Hoofd worden concrete doelen en een werkplan vastgesteld. En de Handen staan voor doen, uitvoeren, en samenwerken.

Andere aandachtspunten zijn: belangrijke markeringen in de geschiedenis van individu of organisatie, het zicht op de huidige situatie, en (harte) wensen voor de toekomst.

Het gaat mij om de juiste vraag, afstemming, en tempo. Ik werk vanuit stilte, en gebruik regelmatig een passend verhaal, of gedicht om mee te starten. Met humor, en een bevrijdende lach die helderheid en ontspanning kan brengen.

Het is mooi als er (weer) licht gaat schijnen op de vraag waarmee je komt.

Een mooi compliment dat ik ooit kreeg: “Je geeft mensen aan zichzelf terug”.